کاربرد های زئولیت – Zeolite (مصنوعی و طبیعی)

آب نگهداری توسط زئولیت زئولیت ها از ظرفیت بالای نگهداری آب بدون کاهش فضای منافذ پر شده توسط هوا را دارد (هوانگ و پتروویچ، 1994). نتایج مطالعات میدانی به وضوح نشان داد که زئولیت ها به عنوان اصلاح کننده خاک برای تولید محصولات به کار گرفته می شوند و سبب بهبود آب در دسترس گیاهان … ادامه مطلب