بررسی تاثير عنصر فسفر و علائم کمبود این عنصر در درختان پسته

نقش عنصر فسفر در گیاه چکیده: فسفر از جمله عناصر مهم و تاثیرگذار در تولید گیاه پسته است و در اغلب انفعالات فیزیکی این گیاه ارزشمند، اهمیت بسزایی دارد. همینطور تاثیر عنصر فسفر در تولید ATP  (ماده منتقل کننده انرژی در گیاه پسته) و آنزیم ها کاملا مشهود به نظر می رسد. البته میزان فسفر قابل جذب در دل خاک به میزان عنصر فسفر و مهم … ادامه مطلب