تاثیر بارندگی در زمان گرده افشانی درختان پسته

آیا بارندگی در زمان گرده افشانی درختان پسته، تاثیر منفی دارد؟ بله با توجه به بارندگی های اخیر احتمال مشکل در گرده افشانی وجود دارد و کشاورزان نیاز است با گرده افشانی مصنوعی این مشکل را بر طرف کنند. باران با خیس کردن گلهای نر از یک طرف موجب خیس شدن گرده ها شده و … ادامه مطلب